27 Aralık 2022
AKKUYU NGS’NİN 1’İNCİ ÜNİTESİNDEKİ AÇIK REAKTÖRE SU VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Bu işlem, kimyasal olarak tuzdan arındırılmış suyun birincil devre ekipmanlarını birbirine bağlayan boru hatlarını yıkamak ve geçirgenliklerini kontrol etmek için kullanılan en önemli işletim işlemlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Söz konusu aşamada, bağlantı boru hatları aracılığıyla basınç kompansatöründen ve ardından acil durum çekirdek soğutma sisteminin (ECCS) dört hidrolik rezervuarından gelen, kimyasal olarak tuzdan arındırılmış su, özel borular aracılığıyla reaktör kabına verilerek ekipmanı ve boru tesisatını kaynak ve kurulum işlemlerinden kalan kum ve kireçten temizliyor. Su verme işlemi hem yardımcı (pasif) hem de aktif güvenlik sistemlerinin kontrol edilmesini kapsıyor. Bu işlem 1’inci Ünite’nin pompa ünitelerinin işlevselliğinin kontrol edilmesine de yardımcı oluyor.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuya ilişkin şunları söyledi: “Açık reaktörü su ile temizlenme işlemi, bir güç ünitesinin işletmeye alınmasından önceki önemli adımlardan biridir. Bu işlem, işin bir sonraki aşaması olan reaktör tesisi ekipmanının soğuk ve sıcak alıştırma işlemlerinin başlamasını sağlayacaktır. Su verme işlemi sırasında su numuneleri alınır ve daha sonra numuneler özel bir laboratuvarda sertlik, iletkenlik ve şeffaflık açısından değerlendirilir. Su ile temizleme işleminden sonra alacağımız kimyasal analiz sonuçlarının boru hatlarının temizlendiğini ve su ile temizleme işlemi için belirlenen kriterlerin karşılandığını göstermesi gerektiğini belirtmek isterim.”

Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj çalışmaları, dört güç ünitesi, kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemi, idari binalar, eğitim merkezi ve NGS fiziksel koruma tesisleri olmak üzere ana ve yardımcı tesislerin tümünde devam ediyor. Akkuyu NGS sahasındaki inşaatın tüm aşamaları bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal düzenleme kuruluşu olan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından da yakından takip ediliyor.
Diğer haberler