30 Ekim 2021
AKKUYU NGS DÖRDÜNCÜ GÜÇ ÜNİTESİ İÇİN İNŞAAT LİSANSI ALINDI
Nükleer Düzenleme Kurulu, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. adına Akkuyu NGS dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansının verilmesini onayladı. Lisansın alınması, nükleer güvenlik açısından önemli olan tesisler de dahil olmak üzere ünitedeki tüm inşaat ve montaj işlerinin yapılmasına olanak sağlıyor. 

İnşaat lisansının alınması için başvuru belgeleri 12 Mayıs 2020 tarihinde Nükleer Düzenleme Kurumu’na sunulmuştur. AKKUYU NÜKLEER A.Ş., inşaat lisansı başvurusu kapsamında Ön Güvenlik Analizi Raporu'nu (ÖGAR), Olasılıklı Güvenlik Analizi’ni ve ayrıca güç ünitesinin güvenliğini ve güvenilirliğini doğrulayan bir dizi belgeyi NDK’ya ibraz etmiştir.

 Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucunda Nükleer Düzenleme Kurulu tarafından verilen karar ile Akkuyu NGS 4. Ünitesi İnşaat Lisansı’nın verilmesi uygun bulunmuştur.

 İnşaat lisansının alınmasından önce 4. Ünite inşaat alanında, 30 Haziran 2021 tarihli sınırlı çalışma iznine uygun olarak, zemin etütleri ve hafriyat çıkarılması gibi hazırlık çalışmaları yürütülmekteydi.

 Türkiye'nin ilk nükleer güç santraline ilişkin lisanslama süreci, Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli devlet kurumlarından yaklaşık 120 farklı lisans, izin ve onayın alınmasını öngörmektedir. Bugüne kadar proje kapsamında ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) olumlu belgesi, elektrik üretim lisansı, dört güç ünitesi için Sınırlı Çalışma İzinleri ve İnşaat Lisansları ve Doğu kargo terminali işletme izni gibi kilit öneme sahip olan lisans ve izinler düzenlenmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte Nükleer Düzenleme Kurumu, yapım aşaması devam eden dört güç ünitesinin her biri için hizmete sokma, yakıt yükleme, devreye alma ve işletme personelin lisanslandırılması gibi konularda lisans başvurularını değerlendirmeye alacaktır.Diğer haberler