NPP hakkında

4 güç ünitesi
1,200 MW ünite kapasitesi
4800 MW toplam kapasite
35 milyar kWh planlanan yıllık üretim

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye için bir dönüm noktası projesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nükleer santrali, istikrarlı bir elektrik kaynağı olup, ülkenin ve bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak ve Akkuyu nükleer santralinin inşası projesinin hayata geçirilmesi, ülke için yeni olan nükleer endüstrinin oluşumunu ve gelişimini başlatacaktır.

12 Mayıs 2010 tarihinde, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında, Türkiye'nin güney kıyısındaki Mersin ilinde toplam 4800 MW kapasiteli VVER-1200 reaktörlü dört güç ünitesinden oluşan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşasını öngören İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

Anlaşma şartları gereği 13 Aralık 2010 tarihinde Rus tarafı Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ kurmuştur.

Türkiye’de AKKUYU NGS inşaatı – dünya nükleer sektöründe Yap-Sahip Ol-İşlet (Build-Own-Operate) modelinde gerçekleştirilen ilk projedir. Uzun vadeli sözleşme çerçevesinde Şirket, tesisin tasarımı, inşası, bakımı, işletimi ve hizmet dışı bırakılmasıyla ilgili sorumluluğu üstlenir.

Halihazırda Akkuyu NGS inşaat projesi aktif bir aşamadadır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesinin altyapısını geliştirmeye yönelik tüm inşaat işleri ve tedbirler, nükleer santralin tüm inşaat ve işletme süresi için Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut düzenleme ve yasalarına ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) tavsiyelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Hükümetlerarası Anlaşma uyarınca Türk öğrenciler, nükleer enerji konusunda uzman yetiştirme programı kapsamında Rus üniversitelerinde eğitim görmektedir. Bugün Türk öğrenciler, MİFİ Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (NİYaU MİFİ) ve St. Petersburg Politeknik Üniversitesi (SPbPU) bazında eğitim almaktadır. Rosatom'un eğitim ve teknik merkezlerinde eğitim ve öğretim aldıktan sonra Türk genç uzmanlar, Akkuyu NGS'nin işletme personelinin bir parçası olacaktır.

Proje hakkında daha ayrıntılı bilgilere Proje İşvereni olan AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin internet sayfasından ulaşabilirsiniz