KALİTE SİSTEMİ

TİTAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM SİSTEMİ ULUSLARARASI STANDARTLARIN GEREKSİNİMLERİNE UYGUNDUR

 TİTAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ:

 • Mevzuat ve İşveren ile sözleşmelere uyumlu,

 • Süreç bazlı ve proaktif bir yaklaşıma dayanan,

 • Riskleri dikkate alan ve fırsatları teşvik eden,

 • Çalışan ve İşveren memnuniyetini ön planda tutan,

 • Etkin tedarikçi yönetimini sağlayan yönetim sistemini uygulamıştır.

Gerçekleştirilen projelerin güvenilirliği ve çevre ile uyumluluğu bizim için önceliklidir. Bu kapsamda çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için AKKUYU NGS inşaatı tesislerinde, çalışanlarımız ve diğer ilgili paydaşlarımızın maruz kalabileceği tehlikelerin tanımlanarak risklerin ortadan kaldırılması/ azaltılması ve fırsatların değerlendirilmesi amacıyla ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 uluslararası standartların gereksinimlerine uygun Çevre Yönetimi Sistemi ve İş Sağlığı Yönetim Sistemi geliştirilmiş ve uygulanmaktadır.

Kuruluşumuz:

 • Yönetim sistemleri temelinde,  ulusal ve uluslararası yasal gereklilikleri ve diğer mevzuatları gözetir.
 • Çalışanlarımızın yönetim sistemlerine katılımı için çalışan ve çalışan temsilcileri ile etkin bir iç iletişimi sağlayan, sorunları çözüme teşvik eden bir kültür iklimi oluşturur.
 • En son teknolojileri, mühendislik çözümlerini, daha önce gerçekleştirilmiş projeler sırasında edindiği bilgi ve deneyimini, kurumsal bilgi birikimini kullanır.
 • Paydaşların ve ilgili tüm tarafların proje kapsamındaki ihtiyaç ve öneri kaygılarını göz önünde tutar, sorunları hızla tespit ederek çözüm bulur ve tüm tarafların memnuniyetlerini arttırarak, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlar ve belirlenen performans kriterlerini karşılar

   TİTAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ’nde Kalite Politikası ve Çevre Güvenliği, İş Sağlığı  Güvenliği Politikası uygulanmaktadır. Kalite ve çevre koruması, sağlık ve iş güvenliği sağlanması alanlarında hedefler belirlenmiş olup, faaliyetlerin tüm yönleri denetlenmekte, riskler değerlendirilmekte, süreçlerin gözetimi, kontrolü ve analizi gerçekleştirilmekte olup, yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimleri sistematik olarak yapılmaktadır.

  Belgeler:

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KALİTE SİSTEMİ