ÇEVRE VE GÜVENLİK

Akkuyu NGS, güvenilir ve güvenli bir projedir

Güç santrali inşaat sahasındaki çalışmalar; tüm Türk, Rus ve uluslararası kalite ve güvenlik gereksinimlerine uygun şekilde yürütülmekte olup, sürekli AKKUYU NÜKLEER A.Ş. kontrolü altındadır ve Fransız Assystem, Bureau Veritas, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Nükleer Düzenleme Kurumu gibi bağımsız uluslararası kurumlar tarafından denetlenmektedir.

  1. Akkuyu NGS, basıncı 30 kPa olan bir dış patlamaya karşı dayanıklıdır.

  2. Akkuyu NGS, 9 büyüklüğündeki depreme dayanacak şekilde planlanmıştır.

  3. Denizden 10,5 metre yükseğe inşa edilen Akkuyu NGS, su baskınları ve tsunamiye karşı dayanıklıdır.

  4. Akkuyu NGS, 400 ton ağırlığında ve hızı 200m/sn olan bir uçağın çarpmasına karşı dayanıklıdır.

  5. Akkuyu NGS, 10.000 yılda bir defa olabilecek maksimum rüzgar hızı 56m/sn'ye karşı dayanıklıdır.


NGS çevre güvenliği alanında görev ve faaliyetler

Şirketin güvenlik alanında faaliyetleri aşağıdaki ana ilkelere dayanmaktadır:
  1. Uyum ilkesi, üretim faaliyetlerinin uluslararası faaliyetler de dahil olmak üzere yasal ve düzenleyici gerekliliklere ve standartlara uygunluğunu aynı zamanda her çalışanın güvenliğin sağlanması hususunda kural ve düzenlemelere sıkı sıkıya uymasını sağlamaktır.
  2. Güvenlik önceliği ilkesi – yapılan büyük inşaat tesislerinin ve nükleer tesislerin güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması, tesislerin güvenliğini etkileyen tüm çalışmaların yasalara uygun ve öncelikli bir şekilde yerine getirilmesini kapsar.\
  3. Liderlik ilkesi – her çalışanın yaptığı işin, inşaat halindeki tesislerin güvenliği ve güvenilirliği üzerindeki etkisini anlamasını sağlayarak, İş sağlığı ve güvenliğinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesi, işverenin, yöneticilerin ve tüm çalışanların sürece katkı ve destek vermesidir.
  4. Devamlı iyileştirme ilkesi – iş güvenliği kültürünün sistematik olarak uygulanması, uygulamaların denetimi ve ihtiyaç olması halinde iyileştirilmesi, üretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi için imkanların tespit edilmesi, inşaat tecrübesinin dikkate alınması, olumlu uygulamaların tespit edilip yaygınlaştırılmasıdır.

ÇEVRE VE GÜVENLİK